Vår historia och bakgrund

Med över 14 år i branschen, 78 återförsäljare och en bred kundbas sitter vi inte enbart på gedigen kompentens och stort nätverk – vi är också ödmjuka inför det faktum att vi hela tiden lär oss nya saker. Vi strävar hela tiden efter nya lärdomar, den senaste tekniken och att förädla den kunskap vi redan besitter.

Vår målgrupp består av såväl återförsäljare som slutkunder i både offentligt och privat näringsliv och vi riktar oss till fordonsutrustaren; både den som utrustar från grunden och den som vill specialisera. Våra produkter används av lika delar logistik­fordon som blåljusfordon men även inom entreprenad- och logistikbranschen. 

Vi finns för att göra vardagen tryggare för människor som arbetar med och kring yrkestrafik.

Värderingar

KUNSKAP

Vi värdesätter kunskap. För oss är det lika sant att vår gedigna erfarenhet har byggts över tid som att kunskap är en färskvara. Därför strävar vi hela tiden efter nya lärdomar, den senaste tekniken och att förädla den kunskap vi redan besitter.

KVALITET

Vi levererar kvalitet. Att leverera högkvalitativa produkter och den senaste tekniken är en självklarhet. Därför sträcker sig begreppet kvalitet längre än så. För oss innebär det att vi är tekniskt skickliga och erbjuder personlig service i rollen som en pålitlig leverantör.

FLEXIBILITET

Vi utgår från flexibilitet. Det finns lika många behov som det finns fordon och därför är det A och O att vi arbetar med de förutsättningar som finns framför oss i vart enskilt fall. När vi tar oss an de utmaningar som finns med en flexibel inställning resulterar detta i än bättre lösningar.

Våra återförsäljare i Sverige

Frågor?