LEAVEnLOCK® ink installationskit Volvo FE/FL

Artikelnummer
45120
12 000 kr
Exkl. moms

Helautomatiskt lås- och upplåsningsystem för ditt fordon - LEAVEnLOCK låter fjärrnyckeln göra jobbet!

LEAVEnLOCK låser/låser upp dörrarna automatiskt när du lämnar/återgår till fordonet. Låsning/öppning sker inom 2-3 meter från hytten, även när motorn är igång.
Systemet påverkar inte fordonets original-lås utan fungerar parallellt med originalsystemet. Enkelt att montera; levereras komplett till alla fordonstyper.

  • Förhindra oönskade besök i din hytt när du arbetar. Oavsett om motorn är av eller på.

 

  • Bekymmersfritt. Tänk på annat än knappar eller nycklar för att låsa eller låsa upp din lastbil när du levererar varor, gör korta stopp eller hämtar soptunnor.

 

  • Tappat fjärrnyckeln? LEAVEnLOCK kan öppnas med personlig kod från utsidan om fjärrnycklarna saknas.

LEAVEnLOCK® ink installationskit Volvo FE/FL

Artikelnummer
45120
12 000 kr

Helautomatiskt lås- och upplåsningsystem för ditt fordon - LEAVEnLOCK låter fjärrnyckeln göra jobbet!

LEAVEnLOCK låser/låser upp dörrarna automatiskt när du lämnar/återgår till fordonet. Låsning/öppning sker inom 2-3 meter från hytten, även när motorn är igång.
Systemet påverkar inte fordonets original-lås utan fungerar parallellt med originalsystemet. Enkelt att montera; levereras komplett till alla fordonstyper.

  • Förhindra oönskade besök i din hytt när du arbetar. Oavsett om motorn är av eller på.

 

  • Bekymmersfritt. Tänk på annat än knappar eller nycklar för att låsa eller låsa upp din lastbil när du levererar varor, gör korta stopp eller hämtar soptunnor.

 

  • Tappat fjärrnyckeln? LEAVEnLOCK kan öppnas med personlig kod från utsidan om fjärrnycklarna saknas.

Leave_n_lock_volvo_fe_fl